Kontakta oss
LEKTION 3:

ÄldretandvårdenDetta är läsning för dig som är 55 +, eller har närstående i den åldern. Kroppen förändras med åren. Men i dag har vi stora möjligheter att skjuta upp det biologiska åldrandet och behålla ungdomligheten upp i åren. Ett utmärkt område för hälsofrämjande och föryngrande insatser är tänderna. Dina tänder betyder mycket för dig, både kroppsligen och själsligen.
Var förberedd på tandskador

När du bli äldre är det klokt att vara förberedd på tandbekymmer. Se till att din munhälsa är så frisk och stabil som möjligt. Alla kan drabbas av en sjukdom som gör att man inte lika lätt kan komma till tandläkaren. Munnen och tänderna kan genom medicinering skadas och munhälsan försämras katastrofalt på kort tid. Ju bättre ingångsläge man har in i denna fas, desto bättre klarar man sig när det är som motigast. Fungerar inte munnen så fungerar inte magen. När magen inte fungerar mår heller inte huvudet eller resten av kroppen speciellt bra.

Hög risk för hål i tänderna (karies) hos äldre
 • Karies är det största hotet mot äldres munhälsa.
 • Befolkningen i Sverige behåller sina egna tänder allt högre upp i åren. Åldersgruppen 80+ har i medeltal 20 kvarvarande tänder.
 • Cirka 20 procent av 80+ som klarar sig utan hjälp har hög risk för hål i tänderna (karies). Motsvarande andel bland hjälpbehövande äldre är 50 procent.
Mota Olle i grind

Ta vara på dina tänder. Låt ett tandvårdsteam se över dem regelbundet. Du behöver INTE låta restaurera allt – man kan ”släcka” små bränder så att situationen är under kontroll i alla fall. Små infektioner i munnen ska tas bort så att kroppens försvarssystem kan koncentrera sig på större attacker än en tandinfektion. Ta vår hjälp att städa ditt eget hus. Du mår betydligt bättre av det på sikt.

Delat ansvar

En god munhälsa kräver att båda parter – du som patient och vi som tandvårdsteam – var och en sköter sin del av tandvården. Du borstar tänderna regelbundet med fluortandkräm, kompletterar med mellanrumstandborstar och tandstickor samt håller efter dålig andedräkt. Du håller munnen ren på egen hand och kommer på de överenskomna regelbundna undersökningarna. Självklart är du välkommen att höra av dig till Wennerlunds Tandvård när en plomb lossnat eller en tand börjar svikta.

Tandläkarens ansvar
 • Autonomiprincipen – självbestämmande. Som patient kan du alltid vägra en behandling men kan inte kräva en viss behandling eftersom varje patient ska behandlas med vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Icke skada-principen. Patienten får inte skadas eller hotas av onödiga risker. Med patientens samtycke får man ”skada eller tillfoga smärta” endast under förutsättning att det är bästa sättet att främja liv och hälsa.
 • Man ska göra gott mot varandra, i synnerhet mot den lidande människan.
 • Rättviseprincipen. Alla människor har rätt till lika vård oavsett ålder, kön, social ställning, samhällsnytta etc.
Man är inte äldre än man gör sig.

För hundra år sedan var tandhälsa i Sverige utomordentligt skral. Skoltandvården var ännu inte införd. Många unga fick sina löständer redan som tonåringar. Total tandlöshet var inte ovanlig redan i medelåldern.  Idag är Sverige ett föregångsland inom tandvård. Vår tandhälsa är god. Inget är dock så bra att det inte kan bli bättre. Medan ungdomar har en mycket god tandhälsa är det ofta sämre ställt hos människor i mogen ålder.  Åldersgruppen 80 + har i medeltal 20 tänder i behåll, men karies är vanligt förekommande. Mellan 20 och 50 procent av denna åldersgrupp ligger i riskzonen för hål i tänderna. Sju av tio äldre går till privattandläkare. Regelbunden tandvård är ett utmärkt sätt att hålla sig ungdomlig.

Vårt mål

För var och en av mina patienter ska det finnas ett mål med behandlingen, en målsättning som vi gemensamt kommit fram till.Kortfattat är dessa mål:

 • Att förbättra
 • Att bevara
 • Att fördröja
 • Att lindra

Av detta förstår du att Wennerlunds Tandvård erbjuder seriös individuell, patientinvolverad tandvård. 

Fredrik Wennerlund, Tandläkare


Du har just läst ett avsnitt i tandläkare Fredrik Wennerlunds utbildningsserie Muniversitetet. Fredrik utbildar nya och gamla patienter i kroppens mest fascinerande organ: Munnen. Fortsättning följer!

TIDIGARE LEKTIONER


LEKTION 9: IMPLANTAT


LEKTION 8: PROTETIK


LEKTION 7: TILLBAKABLICK


LEKTIONSUPPEHÅLL : GOD JUL


LEKTION 6: HÅLLBAR TANDVÅRD


LEKTION 5: KARIES


LEKTION 4: TANDLOSSNING


LEKTION 2: UNDERSÖKNINGEN


LEKTION 1: TUGGANDET DEL 2


LEKTION 1: TUGGANDET