Kontakta oss

"Estetisk tandvård är en resa i fyra etapper med målet Munnens skönhet, funktion och hälsa. När slutresultatet är uppnått är du en annan människa."

Första mötet

Första besöket är utgångspunkten för all vidare behandling. Det innehåller några viktiga delar:

  • Inhämta patientens önskemål och förväntningar.
  • Ta röntgenbilder och digitala färgbilder – omistliga diagnostiska hjälpmedel.
  • Noggrann undersökning av tänder, tandkött och slemhinnor samt tuggmuskler och käkleder.
  • Eventuellt skannar vi av dina tänder för studiemodeller.

När alla fakta har hämtats in analyseras de i syfte att klargöra bakgrunden till din nuvarande tandsituation – och hjälper dig till en bättre! Därefter blir du presenterad olika tänkbara behandlingar som finns att tillgå. Vi hjälper dig att välja den som är lämpligast i just din situation.

Vi har ett gemensamt mål, du som patient och jag som tandläkare: Vi vill båda bli nöjda och stolta med slutresultatet: Friska, vackra, väl fungerande och hållbara tänder – ett vinnande leende som är en tillgång i ditt liv.  Bäst fungerar estetisk tandvård när patientens önskemål och tandläkarens professionella kompetens går hand i hand.

Tänderna vid första mötet.


 

Andra mötet

Nu presenteras du ett förslag på hur vi kan uppnå det önskade resultat via tandmodeller och foton.  Med modellerna som underlag diskuterar vi eventuella förändringar såsom tandform och ställning på tänderna. Om du gillar och accepterar förslagen kan behandlingen påbörjas vid nästkommande besök.

Hur bettet kan komma att se ut vid fullföljd behandling | Vaxförslag – “prototyp”.


Tredje mötet

Behandlingen inleds. Nu har vi framtagna modeller som grund. Vårt mål är att bevara så mycket av den ursprungliga tanden som möjligt. Vi kallar metoden minimal-invasiv. Som patient får du nu tillfälliga kronor eller fasader. Det är nu som du kan prova din nya tandform och ställning på tänderna för första gången eftersom de temporära tänderna är en prototyp på det slutgiltiga resultatet.

Viktigt är att detta temporära bett är i perfekt position, så att inte konstruktionen äventyras på grund av felaktig belastning. Det är nu vi kan göra ändringar om inte en ex.vis tand längd, form skulle vara till belåtenhet. Estetisk tandvård utan funktionell tandvård riskerar att bli en halvmesyr.

Provning av det kommande leendet.


Fjärde mötet

Nu sätts de permanenta porslinsarbetena fast. Bettet måste vara i ett perfekt sammanbitningsläge så att det inte blir några felaktiga belastningar som i sin tur kan äventyra den nya konstruktionens hållbarhet. Skönhet och funktion måste gå hand i hand. Ibland kan det vara befogat att använda någon form av en bettskena som skydd mot fortsatt slitage; ett praktiskt och enkelt sätt att öka tändernas livslängd. Naturligtvis efterkontrolleras behandlingen en kort tid efter slutförandet.

Behandlingen är slutförd. Ett nytt leende har skapats.