Kontakta oss
LEKTION 2:

UndersökningenNoggrann information om munnens och tändernas  hälsotillstånd är utgångspunkten för all behandling. Vår undersökning ger information om hela munnen – inte bara om enstaka tänder – och utgör ett pålitligt diagnostiskt underlag för behandling. Undersökningen inkluderar inhämtning av patientens mål och önskan. För att du som patient skall kunna få en verklighetsförankrad behandlingsplan så krävs det att vi genom undersökningen samlar så mycket information som möjligt så att en lyckad tandvårdsbehandling blir trygg och realistisk att kunna genomföras.
”Men jag undersöktes ju för en tid sedan, duger inte den?”

Frågan är berättigad. Men om jag får göra en djärv jämförelse kan mycket hända med din bil sedan du besiktade den senast. Tiden går. Hålen hinner bli större, sprickorna djupare och ev. slemhinneförändringar kan ha förvärrats. Visste du förresten att munsår är de sår som man dröjer längst med innan man söker hjälp.

Gamla röntgenbilder är som gamla passfoton – man ser skillnaden

Gamla röntgenbilder eller digitala foton speglar inte munnens hälsa i dagsläget. Dessa bilder är till god nytta – man har gamla bilder till att jämföra med nya för att se vilka förändringar som skett.

 Vi fotograferar …

Av den anledningen fotograferas bettet. Dels digitala kliniska bilder dels  tar vi  adekvata röntgenbilder – inga röntgenbilder tas i onödan. Vi registrerar vilka tänder som finns kvar, vilken materialtyp av fyllningar och skicket av dessa fyllningar, vilka tänder som är rotfyllda och skicket på rotfyllningarna

Undersökningen ger ny och aktuell information

Munnens hälsotillstånd är inte statiskt – det förändras med tiden. I dialog med dig tar vi reda på vad du har som mål med en behandling för att vi ska kunna uppfylla dina önskemål. Undersökningen ger besked om huruvida dina mål och önskemål är realistiska att uppnå inom ramen för vår erfarenhet, kompetens och etik.  Ett kostnadsförslag görs upp så du som patient själv kan avgöra om förslaget är acceptabelt.

Kostnadsnivåer

För att du som patient skall kunna få rätt ersättning från. Försäkringskassan krävs att vi som behandlare förser Försäkringskassan med rätt diagnoser som vi kan stå för vid eventuella efterhandskontroller av Försäkringskassan.

Tandköttsfickor och tandslitage

Vi mäter tandköttsfickor och skriver in värdet i patientjournalen. Mer om tandkött och tändernas fäste i käken senare. Vidare undersöks slitaget på tänderna. Slitna tänder har ofta ett samband med ofta förekommande huvudvärk och muskelsmärtor. Ett instabilt bett kan leda till kraftiga besvär i huvudhalsregionen. – Återkommer till detta längre fram.

Hål i tänderna

Självklart ser vi om det finns ”hål” dvs karies eller inte. En och annan patient tror felaktigt att karies är det enda vi tittar efter. Befintliga fyllningars skick kan avgöra om de skall behållas eller inte. Eftersom Försäkringskassan är med och ersätter dessa behandlingar ekonomiskt måste vissa kriterier uppfyllas för att ersättning skall kunna betalas ut.

Tändernas tuffa miljö

Tänderna lever i en 37-gradig fuktig miljö dygnet runt. En varm sommardag sitter man på altanen och äter kall glass som sköljs ner med hett kaffe – ett temperaturspann som orsakar spänningar mellan de olika materialen i tänderna.
I tänderna uppstår otaliga små sprickor av dessa spänningar. När man tuggar uppstår lätt frakturer, små sprickbildningar.
Jämför en trasig husgrund. Om det finns en spricka i grunden, bör man då inte ta reda på orsaken och åtgärda den – innan takpannorna börjar ramla ner!

Munnen är mer än tänderna

Slemhinnorna och tungan ses över noggrant. Är tungan röd och irriterad? Kan orsaken vara brist på vitamin B12, eller är anledningen en annan? Förekommer svampbeläggning, eller små sår som inte läker? Ett tandvårdsteam med den rätta attityden till sitt jobb och med hjärta för sina patienter letar inte bara efter karies, utan undersöker munnen med ett vidvinkelseende till gagn för patienten.

Summan av kardemumman

När undersökningen är genomförd sker en sammanfattning i dialog med patienten. Jag redovisar vad jag har funnit och diskuterar olika lösningar på de problem som du eventuellt bör åtgärda. Du som patient får ett par, tre olika förslag till problemlösning, alternativ som du kan ta med hem, fundera över och ta ställning till.
En undersökning är början på en resa, som kan bli olika lång, beroende på behandlingsval. Men du ska veta att du alltid kan återkomma och diskutera de olika behandlingsalternativen innan du slutgiltigt väljer väg.

Fredrik Wennerlund, Tandläkare


Du har just läst ett avsnitt i tandläkare Fredrik Wennerlunds utbildningsserie Muniversitetet. Fredrik utbildar nya och gamla patienter i kroppens mest fascinerande organ: Munnen. Fortsättning följer!

TIDIGARE LEKTIONER


LEKTION 9: IMPLANTAT


LEKTION 8: PROTETIK


LEKTION 7: TILLBAKABLICK


LEKTIONSUPPEHÅLL : GOD JUL


LEKTION 6: HÅLLBAR TANDVÅRD


LEKTION 5: KARIES


LEKTION 4: TANDLOSSNING


LEKTION 3: ÄLDRETANDVÅRDEN


LEKTION 1: TUGGANDET DEL 2


LEKTION 1: TUGGANDET