Kontakta oss

"Bita gärna ihop men inte så hårt och länge att det skadar!"

Bettfunktion

Livets vedermödor och kampen för tillvaron kräver att man ibland tvingas bita ihop och ta sig igenom svårigheterna. Men om stresspåslaget och bitandet blir kroniskt så att tänderna tar stryk är det dags att söka hjälp. Bettfunktionen, d.v.s. hur bettet fungerar, har kommit alltmer i fokus bland oss tandläkare. Ett illa fungerande bett kan framkalla huvudvärk, nackvärk och andra problem som gör att tänderna går sönder. Bettets funktion är viktig vid all tandbehandling. Bettfunktionen utgör grunden för tändernas livslängd. De flesta störningar i bettet går att hantera i samband med en annan behandling. Bettfunktionen kan också behandlas separat.

Så behandlas störningar i bettfunktionen

Steg ett är att problemen lokaliseras. Oftast går det att forma om tändernas sammanbitningspunkter med minimal åverkan. Målet är att alla tänder skall möta varandra samtidigt. Tänder som uppvisar olika symptom avlastas. På så vis får patienten ett stabilt och bekvämt bett där käkleder och käkmuskler ges möjlighet att slappna av. De flesta patienterna känner sig mycket bekväma och avlastade efter behandlingen.

Tidens tand

Tänder och bettet slits naturligt med åren. Men det kan ta många år innan situationen blir outhärdlig. Akuta insatser räcker inte i längden. Mellan episoder av akut tandvärk, slits tänderna långsamt genom söndervittring och tandpressning. När vi utför bettrehabilitering tar vi ett helhetsgrepp. Hela ditt bett återskapas till sin krafts dagar, ja till och med bättre än så.

Tandgnissling

Som med flertalet sjukdomar och åkommor är det bäst att sätta in behandlingen i ett tidigt skede. Obehandlad tandgnissling kan leda till tandlossning och käkledsproblem. Hos de flesta sker tandgnisslingen omedvetet i sömnen. Vid en normal undersökning kan dessa problem identifieras.
De vanligaste symtomen är:

  • Slitskador på tändernas emalj
  • Överkänsliga tänder /isande tänder
  • Smärta från käkleder och spända tuggmuskler
  • Ont i öronen med öronsus som följd
  • Huvudvärk
  • Smärta i ansiktsregionen
  • Känsliga munslemhinnor
Behandling av tandgnissling

En bettskena är ofta den enklaste behandlingen mot tandgnissling. Den förutsätter att käklederna är friska och att bettet är kalibrerat, d.v.s. överkäke och underkäke passar ihop vid sammanbitning. Bettskenan används mest om natten. Den förhindrar tandgnisslingen och skyddar tänderna mot slitage.

Känner du igen dig i något av symtomen som beskrivs ovan är du välkommen att kontakta mig.