Kontakta oss

Vad en tandläkare håller på med, det framgår av titeln. Att laga tänder är en viktig del av arbetet för folkhälsan. Sveriges befolkning har, vid en internationell jämförelse, en god tandhälsa.

För min egen del räcker det dock inte att vara tandläkare. Jag vill också vara tandlärare. Att jag vill förmedla kunskap om munnens hälsa, belysa samband mellan tändernas kondition och kroppsliga symtom är angeläget. Jag tror nämligen att kunskaper om munnen och tänderna är en hälsofaktor i sig.

Som tandlärare startar jag därför i höst en återkommande spalt på min hemsida – en lättuggad mini-föreläsning varannan vecka – som har denna kloka tand som symbol.


2019-02-25

Lektion 9: Implantat

Lektion 9 handlar om implantat. För patienter som förlorat en eller flera tänder är konstgjorda tänder byggda på titanimplantat ett hållbart alternativ livet ut under förutsättning att de sköts väl. 

Läs mer här
2019-02-04

Lektion 8: Protetik

Lektion 8 handlar om protetik - kronor, broar, skalfasader, implantat, lösa proteser och allt annat som kräver medverkan av ett tandtekniskt laboratorium. Man kan tro att detta är relativt nytt. Men protetik har faktiskt funnits med tandvården så länge det funnits tandvård

Läs mer här
2019-01-15

Lektion 7: Tillbakablick

Innan vi drar igång vårterminen av Fredriks Muniversitet, är det dags för en tillbakablick. Och en liten påminnelse: DIna munbakterier är ständigt i färd med emaljattacken. Då är tandvård klart effektivare än att sticka huv’et i backen.

Läs mer här

2018-12-19

Lektionsuppehåll: God Jul

Vi önskar alla patienter och följare En Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År. Vår populära tandskola Muniversitetet tar nu jullov och återkommer i januari 2019. Men mottagningen har jouröppet 2:a och 3:e januari. Vi arbetar som vanligt från den 7 januari igen.  

Läs mer här

2018-12-03

Lektion 6: Hållbar tandvård

En patient måste få en hederlig behandling som bygger på verkliga fakta. Det krävs en inledande undersökning för att få veta så mycket om möjligt om patientens tandstatus. Endast med denna information kan behandlingen bli realistisk, individuell och hållbar.

Läs mer här

2018-11-14

Lektion 5: Karies

Karies - hål i tänderna - uppstår när skadliga bakterie bildar syror som luckrar upp tandytans emalj. Obehandlad karies kan leda till allt djupare kratrar, som i förlängningen kan leda till tandvärk och att tanden går förlorad.Karies kan i ett tidigt skede upptäckas med hjälp av röntgenundersökning och då lättare åtgärdas.

Lär mer här

2018-11-01

Lektion 4: Tandlossning

Rädslan för att bli tandlös nämns ofta då man blir tillfrågad om värsta tänkbara livssituation. Att förlora alla tänder och bli tandlös hamnar, åtminstone för kvinnor, i samma grupp som att drabbas av bröstcancer eller att förlora allt hår på huvudet.

2018-10-15

Lektion 3: Äldretandvården

När du bli äldre är det klokt att vara förberedd på tandbekymmer. Se till att din munhälsa är så frisk och stabil som möjligt. Alla kan drabbas av en sjukdom som gör att man inte lika lätt kan komma till tandläkaren. Munnen och tänderna kan genom medicinering skadas och munhälsan försämras katastrofalt på kort tid. Ju bättre ingångsläge man har in i denna fas, desto bättre klarar man sig när det är som motigast.

Läs mer här

2018-09-30

Lektion 2: Undersökningen

Noggrann information om munnens och tändernas hälsotillstånd är utgångspunkten för all behandling. En undersökning ger information om hela munnen. Den ger ett pålitligt diagnostiskt underlag för behandling. För att patienten skall kunna få en verklighetsförankrad behandlingsplan så krävs det att undersökningen ger på handen all information som krävs för att tandvårdsbehandling blir trygg och realistisk att kunna genomföras.

Läs mer här

2018-09-17

Lektion 1: Tuggandet Del 2

Tuggandet har en annan viktig funktion - utöver att tugga sönder födan- nämligen att öka blodflödet till hjärnan. Flera studier tycks peka på att tandlöshet påverkar våra möjligheter att bevara våra hjärnfunktioner. Teorin är att om du saknar tänder så tuggar du mindre, och det leder till att blodflödet till hjärnan minskar. Kan det finnas ett samband mellan dåliga tänder och dåligt minne?

Läs mer här

2018-09-04

Lektion 1: Tuggandet

Munnen är de många uppgifternas organ. Vi talar och sjunger med munnen, vi äter och tuggar vår föda med munnen. Och vi kommunicerar med munnen – ler varmt och hjärtligt eller snörper på munnen när vi vill visa avståndstagande.

Läs mer här