Kontakta oss

"Som tandläkare står jag på din sida. Ditt och mitt gemensamma mål är din nya, goda munhälsa och att du behåller den."

Allmäntandvård

Med detta menas en tandvård som syftar till långsiktig tandhälsa. Den tandvård du får ska vara värd att satsa tid och pengar på – den ska ha ett varaktigt värde. Värdebaserad tandvård bygger på att hela teamet skapar en djup relation till dig som kund. Du ska få mer kunskap om tänder och tandhälsa och bli mer delaktig i behandlingen.

Allmäntandvård är för oss det livslånga underhållet. Vi erbjuder förebyggande tandvård, för att du som patient skall kunna känna trygghet i din munhälsa. Vi är rustade för en gedigen allmäntandvård, där utbildning och erfarenhet kombineras med moderna tekniska hjälpmedel och vetenskapligt beprövade metoder, för bästa resultat.

Vi erbjuder även implantat (titanskruvar) där kirurgin utförs på plats av specialisttandläkare Bengt Lewin.